EcoDriving

Med en utbildning i EcoDriving lär du dig att köra sparsamt och ekonomiskt. Effekten blir att du värnar om miljön samtidigt som du sparar pengar då du minskar bränsleförbrukningen. En utbildning i EcoDriving passar för privatpersoner men även för företag, kommuner och organisationer som vill utbilda sin personal i miljövänlig och sparsam körning. Vi har utbildat cirka 1000 kunder sedan år 2000 och deras genomsnittliga bränslebesparing är cirka 13%.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller en praktisk del på cirka 1,5 timmar och en teoretisk del på cirka 2 timmar.

Praktisk del

I den praktiska delen av utbildningen kör vi tre varv. I det första varvet kör deltagaren och efter detta ger instruktören feedback. Bilen är utrustad med en färddator som bland annat mäter bränsle, tid och hastighet.

Under varv två kör instruktören några minuter och visar vad du ska tänka på. Efter detta tar deltagaren över.

I det tredje varvet kör deltagaren samma slinga som den första. Här har deltagaren möjlighet att tillämpa alla de verktyg och tips som instruktören förmedlat. När du kommit i mål läser vi av bränsleförbrukning, hastighet och tid – och jämför med det första varvet.

Teoretisk del

I den teoretiska delen av utbildningen har vi fokus på körsätt, teknik, trafik och miljö samt hur dessa komponenter samspelar med varandra. Efter kursen får du ett certifikat. Certifikatet kan användas vid miljödiplomering eller liknande miljöarbete i ditt företag.

Förfrågan

För mer information och offert, vänligen kontakta oss.

Mer om EcoDriving

Mer information hittar du på ecodriving.se.