Teoriprov och uppkörning

För att få ditt körkort behöver du göra två prov. Först gör du teoriprovet (uppskrivning) och sedan körprovet (uppkörning).

Teoriprov

Det första provet är teoriprovet. Provet består av 70 frågor varav fem stycken är testfrågor som inte ger några poäng. För att bli godkänd måste du ha minst 52 rätt. Provtiden är 50 minuter. Du får ditt resultat direkt efter provet.

Om du har läs- eller skrivsvårigheter kan du ansöka om att få förlängd provtid eller göra ett muntligt prov istället. Här kan du läsa mer om det.

Teoriprovet görs i Trafikverkets lokaler på Bataljonsgatan 8 i Jönköping, men du kan givetvis göra det i en annan stad om det passar bättre. Innan teoriprovet tar du ett foto till körkortet. Detta görs i Trafikverkets fotoautomat. Det är därför viktigt att du är på plats 30 minuter innan teoriprovet börjar. Glöm inte att ta med legitimation.

Körprov

Uppkörningen är 45 minuter inklusive en säkerhetskontroll. Du får ditt resultat direkt efter provet.

Innan uppkörningen kör vi en lektion på cirka 30 minuter. Vi möts upp hos oss på Egert & Ulf och påbörjar lektionen. Vi avslutar den vid Trafikverkets lokaler på Bataljongsgatan där inspektören möter upp dig för din uppkörning. Du kör upp i samma bil som du använt under din utbildning hos oss.

Kostnad

Trafikverkets kostnad för teoriprov är 325 kronor, körprov 800 kronor, foto 80 kronor samt tillverkning av körkort 280 kronor som betalas till Transportstyrelsen.

Lån av trafikskolans bil inkl. 30 minuter körning innan prov kostar 1400 kr.

Omprov

Om du skulle bli underkänd på teoriprovet och godkänd på körprovet så måste du göra ett godkänt teoriprov inom två månader. Samma princip gäller vid omvänt förhållande – om du blir godkänd på teoriprovet men underkänd på körprovet.

Körprovet genomförs inom två månader efter att du har gjort teoriprovet. Oavsett vilket resultat du får på teoriprovet, det vill säga godkänd eller underkänd, så ska du göra körprovet.

Om båda proven inte är godkända inom dessa två månader måste du göra om proven och betala nya avgifter.

Avbokning

Om du behöver avboka något av dina prov ska du av höra av dig till oss senast 24 timmar innan provet. Det går bra att avboka både via mail och telefon.